HCP-Ringen katalog

HCPringen SA er HCP-forhandlernes innkjøps-organisasjon for landbruksredskap. Ringen eies av forhandlerne og skal sørge for kortest mulig vei fra produsent til lokal forhandler, og derved sikres også gode vilkår for sluttbruker.

HCPringen har sikret avtaler med 30 kvalitetsleverandører, hvorav de fleste er representert i denne katalogen. Flere og flere landbruksprodukter selges i dag gjennom annonser på finn.no og andre nettmedia. HCPringens medlemmer annonserer også mange av sine produkter på nett, men ved å kjøpe av din lokale HCP-forhandler sikrer du den beste service på de produktene du kjøper. Alle HCP-forhandlere har velutstyrte verksteder med kvalifiserte landbruksmekanikere.

I 2013 lanserte Ringen sitt eget varemerke HCP Agroline. Under dette merket selger vi stadig flere kvalitetsprodukter til rimelig pris. De mest omsatte produktene er et stort utvalg av traktortilhengere fra Palmse, samt krokløfthengere.

De 24 medlemmene i HCPringen har 28 utsalgssteder over hele landet.

Styret for HCPringen består av Ivar Soterud, Jon Torgersen, Nils Jakob Røsholt og Roy Solberg med sistnevnte som styreleder.