Jordbearbeiding

Dal-bo

DINCO - markedets kraftigste skålgrubber Via redskapens konstruksjon samt detaljerte innstillingsmuligheter kan Dinco´en anvendes til et hav av oppgaver, bl.a. stubbharving, omlegging av grasproduksjo...
Les mer

Agrolux

Agroluxplogen er utviklet for å gi et bra pløyeresultat, dessuten være letthåndterlig og ha en fornuftig driftsøkonomi. Vi har oppnådd dette ved å bruke moderne konstruksjonsteknikk. I tillegg finnes ...
Les mer

Globus

Globus har gjennom 100 år utviklet seg fra produksjon av hestesko, ljåblad og frørensemaskiner til å bli en betydelig produsent av landbruksredskap. Kjente produkter som steinplukkere og steinriver ha...
Les mer
*
*