Agrolux

Agroluxplogen er utviklet for å gi et bra pløyeresultat, dessuten være letthåndterlig og ha en fornuftig driftsøkonomi. Vi har oppnådd dette ved å bruke moderne konstruksjonsteknikk. I tillegg finnes funksjonelle og gjennomtenkte detaljer ved å utnytte materialets egenskaper
på en optimal måte. Alt dette bygger på generasjoners erfaring i å utvikle ploger. Dette plasserer Agrolux plogen i en klasse for seg. Kraftig dimensjonering og høykvalitetsmaterialer gir lang levetid!

Agrolux MRWT Variomat 3-4 skjærs, HRWT 5 skjærs og XRWT 6 skjærs

Med hydraulisk variabel tiltbredde kan du utnytte Agrolux-plogen fullt ut. Med enkel manøvrering fra
førerhuset kan du variere tiltbredden mens du jobber. Dette betyr at traktorens drakraft kan
utnyttes optimalt etter rådende forhold. På stiv leire kan plogen dras sammen til en mindre arbeidsbredde. På lettere jorder kan den utnyttes full ut for makismal arbeidsbredde.

Kiler, hinder og ujevnt terreng blir lettere og raskere å håndtere og et perfekt pløyeresultat kan oppnås.

Hydraulisk tiltbredde tilbys på samtlige plogmodeller bortsett fra på den minste serien RT/S. Tiltbredden avhengiger av plogmodell, men på de største plogene er den fra 12" til 22".

Les mer på www.agrolux-ploughs.com