Pickup vogner

  • Modeller fra 25 m3 til 55m3
  • Senket gulv i framkant for lavere løftehøyde på materialet
  • Høy bakkeklaring
  • Lavt effektbehov
  • EasyFlow pickup
Knivbrua svinges helt ut til siden for
enklere tilgang ved service.
AX
AX
MX
MX
RX
RX
ZX
ZX