Zetor

Moderne Zetor-traktorer er driftssikre traktorer med romslig hytte og et utstyrsnivå som overrasker de fleste. I en tid hvor mange traktormerker velger å flytte produksjonen til et lavpris land, har Zetor valgt å forsette produksjonen i Tsjekkia. Her er det tradisjon for industriell produksjon av høy kvalitet. Zetor utvikler seg veldig raskt både med teknologi og design, men bevarer tradisjonen om tett samarbeid med kundene, enten det dreier seg om produktutvikling eller lokal service. Målet er å levere traktorer med høy bruksverdi og lave kostnader i eiertida.


Crystal
295 - 336 hk


Forterra HD

127-147 hk

Forterra HSX

96-136 hk

Forterra CL

106-136 hk


Proxima HS


Proxima CL

Major CL

Major HS


Utilix CL 55

Utilix HT 45